הרפת הוארה באור חשמל בהיר והפרות לא ידעו מה זה
מיכה תמיר
28/11/2021 13:00

כך כתבה דודתי בת ה- 13, עם מעבר הפרות מגשר לדלהמיה, בטרם נקראה
אשדות יעקב.

קבצים מצורפים