תודה לקהילתנו
מיכה תמיר
11/01/2022 12:55

בעת כאבנו הגדול, מצאנו ניחומים רבים בהשתתפות האמיתית של קהילת אשדות באבלנו.
מאוחד וגם איחוד, ותיקים וגם חדשים, צעירים ופחות צעירים, חיזקו את רוחנו.

 

בורכנו.
משפחת תמיר