חוגגים פורים באשדות!

שימו לב 💔 שימו לב

מצורפים עדכונים בנוגע לקיום חגיגות הפורים באשדות

ככלל - החגיגות במועדן ובמתכונתן.

אנא קראו הדגשים וההנחיות!

קבצים מצורפים

מסמך מצורף